RocketTheme Joomla Templates
นกเค้าแมว ผู้ล่าระดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร PDF พิมพ์ อีเมล

นกเค้าแมว (Owl) หลายชนิดลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากทัศนคติในด้านลบที่ว่านกเค้าแมวเป็นนกผีที่นำความตาย ความโชคร้าย และความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานมาสู่ผู้พบเห็นหรือแม้แต่การได้ยินเพียงเสียงร้อง แต่รู้หรือไม่ว่าการลดลงของจำนวนประชากรนกเค้าแมวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพราะนกเค้าแมวถือเป็นผู้ล่าลำดับสูงของห่วงโซ่อาหาร

นกเค้าแมวเป็นผู้ล่าที่ออกหากินในเวลากลางคืน โดยการพัฒนาระบบการมองเห็น และการได้ยินให้มีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้นกกลุ่มนี้สามารถจับเหยื่อได้อย่างแม่นยำแม้ในเวลากลางคืนที่ไร้แสงสว่าง อาหารของนกเค้าแมวมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมลง แมง หอย ปู ไส้เดือน ไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะหนู ตัวอย่างการศึกษาอาหารของนกแสก พบว่าส่วนใหญ่เป็น หนูนาใหญ่ รองลงมาคือ หนูท้องขาว ที่เหลือเป็นหนูขนาดเล็ก คือ หนูพุกเล็ก และหนูหริ่ง ด้วยเหตุนี้นกเค้าแมวจึงเป็นนกกลุ่มที่มีความสำคัญในฐานะผู้ที่ควบคุมประชากรของสัตว์บางประเภทไม่ให้เยอะจนเกินไป

นกเค้าแมวมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ตั้งแต่ในสภาพแห้งแล้งของทะเลทราย เขตหนาวที่มีหิมะปกคลุม ป่าดิบชื้นที่มีฝนตกชุก ยกเว้นที่ไม่พบคือบริเวณขั้วโลกใต้ รวมทั้งหมดทั่วโลกมีประมาณ 168 ชนิด แบ่งออกเป็น 2 วงศ์ (Family) คือ วงศ์นกแสก (Family Tytonidae) และวงศ์นกเค้า (Family Strigidae)

นกติดกับดักร่างแห                                                        ลูกนก วงศ์นกเค้า

ข้อมูล / ภาพ นายคำรณ เลียดประถม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์