RocketTheme Joomla Templates
หอยจิ๋วบีอาร์ที PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อวิทยาศาสตร์  Opisthostoma beeartee

วงศ์ Diplomatinidae

ชื่อสามัญ

ที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ คำ beeartee มาจากชื่อของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือโครงการ BRT (Biodiversity Research and Training Program) เพื่อเป็นเกียรติแก่แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

แหล่งที่พบครั้งแรก เขาหินปูนท่าด่าน ใกล้กับอ่าวพังงา จ.พังงา

ตัวอย่างต้นแบบ Holotype และ Paratype ส่วนเปลือกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Paratype ส่วนเปลือกอีกส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่ University of Michigan Museum of Zoology


สถานภาพ พบเฉพาะแหล่งที่พบครั้งแรก

การแพร่กระจาย เขาหินปูนท่าด่าน ใกล้กับอ่าวพังงา จ.พังงา

แหล่งอาศัย ภูเขาหินปูน

บันทึกการค้นพบ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 นักสังขวิทยาของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไปเยือนพื้นที่อ่าวพังงา เพื่อศึกษา Systematic and Faunistic of terrestrial snails บนเขาหินปูนในประเทศไทย ในตัวอย่างที่เก็บได้หลายตัวเป็นชนิดที่ยังไม่ได้รับการบรรยายมาก่อน หนึ่งในจำนวนนี้มีความพิเศษ เพราะมีขนาดเล็กที่สุด และมีรูปทรงผิดแปลกไป ตัวอย่างถูกสังเกตพบในตัวอย่างดินจากภูเขาหินปูนของพื้นที่ท่าด่าน อ่าวพังงา ในทะเลอันดามัน จ.พังงา นับเป็นรายงานแรกของ Opisthostoma (Opisthostoma) ที่พบในประเทศไทย  

แหล่งทุน  โครงการ BRT

รายงานที่ตีพิมพ์
Tongkerd, P., C. Sutcharit & S. Panha. 2004. A new species of Opisthostoma from Thailand (Prosobranchia: Cyclophoracea: Diplommatinidae). The Natural History Journal of Chulalongkorn University 4(2): 53-56.

BRT

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 123 บุคคลทั่วไป ออนไลน์