RocketTheme Joomla Templates
ประกวดภาพถ่าย“สุดยอดช็อตเด็ด : ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
ประกวดภาพถ่าย“สุดยอดช็อตเด็ด :
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย”
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่ง ภาพถ่ายทรัพยากรชีวภาพที่งดงาม และ ทรงคุณค่าทางวิชาการ

ประเภทการประกวด 4 ประเภท ได้แก่  สัตว์, พืช และเห็ดรา, สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ, สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์

โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตอล ขนาด 2,100 x 1,400 pixel ในรูปแบบของ JPEG
ส่งภาพได้สูงสุด 5 ภาพต่อหนึ่งท่าน  ภาพ 1 ภาพส่งประกวดได้แค่เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านเผยแพร่ บนสื่อที่ใดมาก่อน และไม่เคยส่งเข้าการประกวดที่ใดมาก่อน
ต้องเป็นภาพที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
รางวัล
รางวัลสุดยอดช็อตเด็ด: 15,000 บาท 1 รางวัล พร้อมถัวยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภท : รางวัลละ 10,000 บาท  รวม  4 รางวัล  พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชยแต่ละประเภทๆ ละ 2 รางวัล : รางวัลละ  5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร :  บุคคลทั่วไป ผู้กำลังรับทุนหรือเคยรับทุนโครงการ BRT นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่วิจัยของโครงการ BRT-ปตท. ได้แก่ พื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15  มิถุนายน  2554 ที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
            ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครครั้งที่ 2_2554  และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ 2_2554