RocketTheme Joomla Templates
ปูแสมปิติวงษ์ PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อวิทยาศาสตร์  Lithoselatlum tantichodoki Promdam & Ng, 2009

วงศ์ Sesarmidae

ชื่อสามัญ Pitiwong's mangrove crab

ที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับ ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเลให้กับนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ผ่านทางโครงการสอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต

แหล่งที่พบครั้งแรก เกาะวังนอก จ.สุราษฎร์ธานี

ตัวอย่างต้นแบบ  Holotype เก็บรักษาไว้ที่ Zoological Reference Collection, Raffles Museum of Biodiversity Research, National University of Singapore. (ZRC), และ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต  Paratype เก็บรักษาไว้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต  

สถานภาพ ยังไม่มีรายงานการพบเพิ่มเติม

การแพร่กระจาย พบในบริเวณเกาะวังนอกและเกาะแตน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้

แหล่งอาศัย ใต้ซอกก้อนหิน บนหาดหินที่ประกอบด้วยก้อนหินและเศษซากปะการัง จุดที่พบจะอยู่สูงกว่าชายน้ำขึ้นไป มีน้ำใสสะอาด เป็นหาดที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์บ้างเล็กน้อย

บันทึกการค้นพบ จากการออกเก็บตัวอย่างปูน้ำเค็มภายใต้โครงการ “ความหลากชนิดของปูน้ำเค็มในอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้” ซึ่งมี ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก (ม.วลัยลักษณ์) เป็นหัวหน้าโครงการ และมีนายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ และนายอาวุธ แก่นเพชร (ม.วลัยลักษณ์) เป็นผู้ร่วมโครงการ เมื่อปีพ.ศ. 2550 ได้ค้นพบปูแสมชนิดหนึ่งจากหาดหิน ซึ่งยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน จึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุกรมวิธานปูประจำภูมิภาคเอเชียคือ ศ.ดร.ปีเตอร์ อึง (Peter K. L. Ng) แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ทำการตรวจสอบ บรรยายลักษณะ และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร Zootaxa เมื่อเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2532

แหล่งทุน โครงการ BRT

รายงานที่ตีพิมพ์
Promdam, R. and P.K.L. Ng. 2009. Lithoselatium tantichodoki, a new species of intertidal crab (Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from southern Thailand. Zootaxa, 2291: 24-34.

8

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์