RocketTheme Joomla Templates
ประกายแสด PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mallotus kongkandae Welzen & Phattarahirankanok

วงศ์ Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ -

ที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เก็บตัวอย่างพืชชนิดนี้ได้ และเป็นผู้ริเริ่มโครงการศึกษาพืชวงศ์เข็มในประเทศไทย คือ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต

แหล่งที่พบครั้งแรก ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร

ตัวอย่างต้นแบบ holotype เก็บรักษาไว้ที่ National Herbarium of The Nederland-Leiden (L) และ isotype เก็บรักษาไว้ที่ Herbarium of Aarhus University (AAU), หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช (Bangkok Forest Herbarium (BKF)) และ  Royal Botanic Garden, Kew (K)

สถานภาพ พืชเฉพาะถิ่นของทางภาคเหนือของประเทศไทย

การแพร่กระจาย ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร

แหล่งอาศัย ระดับความสูง 1,340 เมตรจากน้ำทะเล

บันทึกการค้นพบ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต และคณะ ทำการเก็บตัวอย่างพืชชนิดหนึ่งได้จาก จ.กำแพงเพชร ซึ่งมีลักษณะอยู่ในสกุล Mallotus Lour. อย่างชัดเจน และจัดอยู่ใน section Rottlera (Wild) โดยตัวอย่างที่ได้มานี้มีความแตกต่างจากชนิดอื่นๆ ที่มีการพบในประเทศไทยมาก่อนอยู่หลายลักษณะ

แหล่งทุน โครงการ BRT

รายงานที่ตีพิมพ์
Welzen, P.C. van & K. Phattarahirankanok. 2001. Mallotus kongkandae (Euphorbiaceae), a new species from Thailand. Blumea 46: 67-69.

 

Mallotus kongkandae Welzen   Phattarahirankanok

 


 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์