RocketTheme Joomla Templates
หอยนักล่าวงศ์ใหม่ของโลก PDF พิมพ์ อีเมล

หอยนักล่าเป็นหอยทากบกมีกำเนิดบนโลกนี้มาราว 80-140 ล้านปี โดยมีการดำรงชีวิตและวิวัฒนาการจนมีรูปร่างของเปลือกที่จำเพาะ มีสีสันที่ฉูดฉาด และมีขนาดเปลือก 1-2 เซนติเมตร หอยนักล่าจะล่าหอยทากทุกชนิด เช่น หอยยทากสยาม  Cryptozona siamensis หอยข้าวสารวงศ์ Subulinidae

จากการค้นพบหอยทากที่อาศัยอยู่ในแนวเขาหินปูน ที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยคณะนักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติคส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา พบหอยนักล่าที่มีลักษณะเปลือกคล้ายคลึงกับหอยข้าวสาร ซึ่งจัดอยู่ในสกุล Diaphera วงศ์หอยนักล่า Streptaxidae แต่จากการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์พบลักษณะที่ต่างจากหอยนักล่าวงศ์เดิม และเมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้วยการตรวจความสัมพันธ์ของยีน ITS-2 และ LSU:28S และเทียบความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) ของ Wade & Naggs (2006) ผลการวิเคราะห์ยืนยันความแตกต่างของหอยที่พบใหม่จากหอยนักล่าเดิมอย่างเด่นชัด จึงจัดจำแนกให้เป็น หอยวงศ์ใหม่ (new family) วงศ์ Diapheridae Naggs & Panha 2010 และหอยชนิดใหม่ คือ Diaphera prima Panha, 2010

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ในเชิงวิวัฒนาการเชื่อว่า หอยนักล่าวงศ์ใหม่นี้ใช้กลไกการพรางตัว (mimicry) ให้เหมือนกับเหยื่อ คือ หอยข้าวสาร ทำให้ล่ากินเหยื่อและติตามเหยื่อไปได้ทุกที่ โดยมีอุปกรณ์ของผู้ล่าอย่างครบถ้วน ได้แก่ ฟันที่แหลมคม ปากเปลือกที่โค้งสำหรับจับเหยื่อ และบุกเข้าไปในเปลือกของเหยื่อ ซึ่งจากการค้นพบหอยนักล่า Diaphera prima คณะนักวิจัยได้เตรียมการศึกษาต่อยอดในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดลองการล่าของหอยโดยเฉพาะการล่าหอยข้าวสาร และการเพาะพันธุ์หอยนักล่าเพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมหอยข้าวสารซึ่งเป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์