RocketTheme Joomla Templates
กิ้งกือกระบอกบีอาร์ที PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyropygus bearti

ชื่อวงศ์ : Harpagophoridae

ชื่อสามัญ : -

ที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ :  bearti หรือ บีอาร์ที (โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย) เป็นชื่อของแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงตั้งชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติแก่แหล่งทุน

แหล่งที่พบครั้งแรก : อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

สถานภาพ :  -

ตัวอย่างต้นแบบ : Holotype และ Paratype เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การแพร่กระจาย : พบได้บริเวณ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แหล่งอาศัย : -

บันทึกการค้นพบ :  พบในระหว่างทำการศึกษาวิจัยกิ้งกือในโครงการ BRT

แหล่งทุน : โครงการ BRT

20

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์