RocketTheme Joomla Templates
พื้นที่ศึกษาชุดโครงการ "ป่าเมฆ-เขานัน" PDF พิมพ์ อีเมล

อุทยานแห่งชาติเขานัน


ข้อมูลจำเพาะ

ที่ตั้ง:      ครอบคลุมพื้นที่ ต.กรุงชิง ต.นบพิตำ ต.ตลิ่งชัน ของ อ.ท่าศาลา และ ต.เขาน้อย ต.ฉลอง ต.เทพราช ต.เปลี่ยน ของ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
สถานภาพ: ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยาน
พื้นที่: 408.09 ตารางกิโลเมตร
จุดสูงสุด: 1,374 เมตรจากระดับน้ำทะเล
สังคมพืช: ดิบแล้ง

        อุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช  เป็นต้นน้ำของลำธารหลายสายเช่น คลองกลาย คลองท่าทน คลองท่าควาย คลองเพียน คลองผด ฯลฯ ที่ต่างไหลจากยอดเขาอันชุ่มชื้นผ่านหมู่บ้านในตอนล่าง ลงสู่อ่าวไทย ราษฎรสามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค และใช้ในการทำเกษตรกรรมได้

       ลักษณะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานันเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเชื่อมติดต่อกัน มีความสูงตั้งแต่ 200-1,400 เมตร โดยมียอดที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาใหญ่ มีความสูงโดยประมาณ 1,374 เมตร จากระดับน้ำทะเล และเป็นยอดเขาที่รับอิทธิพลจากลมทะเล จึงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการทำการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงระบบนิเวศของป่าเมฆในพื้นที่นี้

       พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานันจึงเป็นพื้นที่หลักในชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การผสมผสานการวิจัยทางความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและการจัดการเพื่อการอนุรักษ์โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานัน โครงการ BRT และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้จากทรัพยากรในพื้นที่เพื่อเป็นฐานสำหรับการต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

น้ำตกสุนันทา

 

 

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์