RocketTheme Joomla Templates
ป้ายเรียนรู้ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง PDF พิมพ์ อีเมล

เส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ พุ ระบบนิเวศเฉพาะถิ่น จ.กาญจนบุรี ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของพืช สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนกัน


เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โครงการ BRT ได้เข้าไปดำเนินการติดป้ายการเรียนรู้ และป้ายพรรณไม้ ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง เพื่อสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติในพุหนองปลิง


ตลอดเส้นทางกว่า 500 เมตรของสะพานศึกษาธรรมชาติ จะมีป้ายจุดการเรียนรู้ที่จะชี้ชวนให้ได้สังเกต เช่น ไบรโอไฟต์ ที่จะเกาะขึ้นอยู่หนาแน่นบนเปลือกไม้ อาจมีการขึ้นปะปนของเฟิร์นใบบาง ซึ่งเป็นเฟิร์นหายาก และขึ้นเฉพาะในที่มีความชื้นสูงเท่านั้น การสังเกตจะทำให้เห็นความน่าสนใจที่แอบซ่อนอยู่ หรือ รากพูพอน ชี้ชวนให้สังเกตการปรับตัวของพืช ให้สามารถคงลำต้นอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะตลอดเวลาได้ โดยไม่โค่นล้มลงมา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และบรรยกาศในพุหนองปลิง


นอกจากนี้ยังมีป้ายบอกชื่อพรรณไม้ ทั้งไม้ยืนต้น มอส เฟิร์น กล้วยไม้ ซึ่งมีหลากหลายชนิด บางชนิดก็สามารถพบเห็นได้เกือบตลอดปี เช่น เตยใหญ่ ตังหนใบใหญ่ ชมพู่น้ำ ห้อมช้าง ผักหนาม หรือพวกกล้วยไม้ เช่น เอื้องกาบดอก เอื้องขาไก่ป่า กล้วยไม้กะเรกะร่อน พวกเฟิร์น เช่น กระปรอกหางสิงห์ กูดแต้ม ว่านหางนกยูง ข้าหลวงหลังลาย เป็นต้น


แต่บางชนิดต้องมาชมเฉพาะฤดูกาล เช่น กล้วยไม้ผีเสื้อน้อย เฟิร์นใบบาง และปูราชินี ซึ่งจะมีให้ชมเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น


การติดป้ายตามสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง จะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในพุหนองปลิง และช่วยให้เข้าใจระบบนิเวศพุมากยิ่งขึ้น เหมาะกับการเข้าไปศึกษาพรรณไม้ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ และยังได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ได้ทั้งความรู้และพักผ่อนไปพร้อมๆ กัน


ป้ายเรียนรู้ ดงห้อมช้าง


ป้ายชื่อพรรณไม้ เฟิร์นใบบาง

 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์