RocketTheme Joomla Templates
ทองผาภูมิตะวันตก PDF พิมพ์ อีเมล
  แนะนำชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก: เป้าหมาย ผลการดำเนินการ และทิศทางในอนาคต
  Fish Abundance in the Rivers of Thong Pha Phum
  Thong Pha Phum; Synthesis of the Aquatic Projectswith a View to the Future
  Ecological Studies on River Fishes in Central Thailand
  The Water Bugs (Hemiptera; Heteroptera) from the Western Thong Pha Phum Research Project Area, Kanchanaburi Province, Thailand
  ความหลากหลายของสโตนฟลาย (Order Plecoptera) และริ้นดำ (Order Diptera: Family Simuliidae) ในเขตป่าทองผาภูมิ
  Effect of Local Land use on Benthic Macroinvertebrates in Headwater Streams, Western Thailand
  Biodiversity, Community Structure and Bioassessment of Water Quality in Thong Pha Phum District, Western Thailand
  Diversity of Aquatic Insects in Some Stream of Thong Pha Phum National Park, Kanchanaburi Province,
  Diversity of Macroalgae and Benthic Diatoms in the Area of the Golden Jubilee Thong Pha Phum Project, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Thailand
  ภาพรวมงานวิจัยจุลินทรีย์ในชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก
  Pteridophyte Flora of Thong Pha Phum National Park, Kanchanaburi Province
  ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  Diversity of Vascular Plants in Spring Water Swamp Areas of Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Thailand
  Pteridophyte Diversity along a Gradient of Disturbance within Mines in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
  ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในป่าธรรมชาติและตามแนววางท่อก๊าซธรรมชาติ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงบริเวณพื้นที่พุชุมชนบ้านท่ามะเดื่อ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  การศึกษาทางอนุกรมวิธานของหญ้า (วงศ์ Gramineae) ในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  การศึกษาอนุกรมวิธานของไผ่ (วงศ์ Poaceae) สกุลไผ่ป่า (Bambusa Schreber) สกุลไผ่ตง (Dendrocalamus Nees) และสกุลไผ่ไร่ (Gigantochloa Kurz) ในผืนป่าตะวันตก
  การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณพืชวงศ์เข็ม (Rubiaceae) ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้วงศ์ถั่ว-อนุวงศ์ราชพฤกษ์ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  พรรณไม้วงศ์กระดังงาที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  การพัฒนารูปแบบของไม้ดอกหอมในด้านไม้ดอกไม้ประดับและน้ำมันหอมระเหย
  การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพืชที่มีท่อลำเลียงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก
  Carbon Sequestration Potential in Aboveground Biomass of Thong Pha Phum National Forest, Thailand
  ภาพรวมงานวิจัยด้านสัตว์ในชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก
  รูปแบบความหลากหลายและความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนหอยทากบกบริเวณป่าทองผาภูมิ
  ไรน้ำนางฟ้าในตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ความหลากหลายและชีววิทยาของไรฝุ่นในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และแนวทางการป้องกันกำจัดโดยใช้สมุน
  ความหลากชนิดของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก
  ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาบางประการของแมงมุมใยกลมในพื้นที่โครงการทองผาภูมิตะวันตก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ชีววิทยาของชันโรงสกุล Trigona และสกุล Hypotrigona ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ความหลากหลายและขยายพันธุ์ชันโรง (Trigona spp.) เพื่อช่วยผสมเกสรให้กับลิ้นจี่ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ความหลากหลายของชันโรงในสกุล Trigona และสกุล Hypotrigona (Apidae) และพฤติกรรมการเก็บยางไม้จากธรรมชาติ ในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ขอบเขตการกระจายตัวและนิเวศวิทยาถิ่นอาศัยของผึ้งม้าน (Apis andreniformis) ในตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  มดในห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  สถานภาพของสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 72 พรรษามหาราช อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการสัตว์ป่า
  การจัดการปัญหาช้างทำลายพืชไร่บนฐานความรู้พฤติกรรมช้างและพฤติกรรมการร่วม มือเพื่อขับไล่ช้างของชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ภาพรวมงานวิจัยจุลินทรีย์ในชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก
  แบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชู (Acetic Acid Bacteria)
  Hirsutella thompsonii Fisher จากป่าเขตอำเภอทองผาภูมิ และผลของสารเมตาโบไลท์ของเชื้อราที่มีต่อหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius)
  ภาพรวมงานวิจัยระบบนิเวศสังคมมนุษย์ในชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก
  การเข้าถึงความรู้ของชุมชนด้วยกระบวนการสนทนาบทเรียนจากห้วยเขย่ง
  การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณทองผาภูมิ
  Comparison of Associated Agrobiodiversity in Terms of Insects and Soil Mites in Two Farming Systems
  Local knowledge of Ethnic Groups on Termite Mushroom Conservation at Huai Khayeng, Kanchanaburi, Tha
  Network of Biodiversity Information Database System for Area-based Research, West Thong Pha Phum Pro
 


สุดยอดช๊อดเด็ด
เรามี 115 บุคคลทั่วไป ออนไลน์