RocketTheme Joomla Templates
pumi Aromatherapy pillow & mattress for anti-dust mite PDF พิมพ์ อีเมล

pumi Aromatherapy pillow & mattress for anti-dust mite

โครงการวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อกำจัดไรฝุ่น โดย BRT ร่วมกับ KMITL โดย ดร.อำมร อินทร์สังข์ และ อ.จรงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ทำงานวิจัยตัวนี้มากว่า 10 ปี

บริษัท คนดี กรุ๊ป จำกัด ผู้ได้รับสิทธิบัตรในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ จึงได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานกับคนในยุคปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาโรคภูมิแพ้ แต่ยังเกรงกลัวกับสารเคมีอันตราย เนื่องจากต้องใช้บนที่นอน สเปรย์ภูม ซึ่งผลิตจากน้ำมันสกัดในสูตรดั้งเดิมแล้ว เรายังได้ปรุงแต่งเพิ่มเติม ด้วยกลิ่นบำบัดจากน้ำมันหอมระเหย จากดอกไม้ และ ใบไม้ นานาชนิด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่นใช้แทนสเปรย์ปรับอากาศ ใช้กำจัดกลิ่นอับ ใช้ทำความสะอาดที่นอน และคุณสมบัติของกลิ่นบำบัด Aromatherapy อีกทางด้วย

ภายใต้สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0801005026 และ 0801005027

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลิตโดย บริษัท คนดี กรุ๊ป จำกัด

ผลงานวิจัยจาก โครงการ BRT

หาซื้อได้ที่ร้าน COOLLIVING SHOP ทุกสาขา,www.coolliving.co.th, facebook.com/pumi, 02 7470364-5

 
 
pumi