RocketTheme Joomla Templates
นิทรรศการทรัพยากรชีวภาพ ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. PDF พิมพ์ อีเมล

คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส โดยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ นำผลงานของโครงการ BRT ได้แก่ การแสดงผลงานสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก 20 ชนิด, หิ่งห้อย, ความหลากหลายทางทะเลขนอม และการฟื้นฟูป่า เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการสกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ระหว่างวันที่21-24 มิถุนายน 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์7-8

15 3