RocketTheme Joomla Templates
กิจกรรมการประกวด ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
โค้งสุดท้าย !!! ก่อนปิดรับสมัคร

การประกวดภาพถ่าย / สร้างสรรค์เผยแพร่ ความหลากหลายทางชีวภาพ / BRT The Star

ครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สุดยอดช็อตเด็ด และการประกวดสร้างสรรค์สื่อเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกาศไว้ให้โลกรู้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากเป็นอันดับ 8 ของโลก แต่คนไทยอาจยังไม่รู้ว่าเรามีขุมทรัพย์ทางชีวภาพอยู่อย่างมากมายมหาศาล ในทางกลับกันความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการขยายตัวของเมืองก็ได้ส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต หรือ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

ดังนั้นเราจึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการสื่อสารความหมาย และความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพสู่สังคมไทย

และพลาดไม่ได้สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่ได้รับทุนวิจัยจากโครงการ BRT โอกาสเปิดให้คุณแล้ววันนี้ กับการเข้าร่วมการประกวด “BRT The Star” ปี 2 เวทีที่จะนำคุณสู่ดวงดาว และเส้นทางการวิจัยที่คุณรัก ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ การวิจัยต่อเนื่อง กำลังรอผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเช่นคุณ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ประกวดภาพถ่าย

ประกวดสร้างสรรค์สื่อเผยแพร่

BRT The Star

หรือสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT โทร. 0-2644-8150-4 ต่อ 557