RocketTheme Joomla Templates
โครงการ BRT เฟ้นหา BRT The Star รุ่นที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ BRT พร้อมแล้วสำหรับเฟ้นหาดาวดวงใหม่

ในเวทีประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14

BRT The Star

นักวิจัยรุ่นใหม่ เก่งวิชาการ มองกว้างไกล และใส่ใจเชื่อมโยง “รุ่นที่ 2”
-------------------------------------------------------------

หากคุณรู้ตัวว่าใช่ หรืองานวิจัยของคุณใช่เลย ขอเชิญก้าวขึ้นสู่เวทีการประกวด 
BRT The Star เวทีที่จะเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย และสร้างคุณให้เป็นดาว

รางวัล

รางวัล  BRT The Star  จำนวน 1 รางวัล : ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่  BRT The Star : สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น/การวิจัยต่อเนื่องในงานที่ท่านชอบไม่เกิน 1 ปี (ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการ BRT) รวมทั้งเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
ผู้สนใจส่งใบสมัครมาได้ที่อีเมล
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2553