RocketTheme Joomla Templates
หิ่งห้อยกระพริบแสงกลางกรุง ที่เอ็มโพเรี่ยม PDF พิมพ์ อีเมล

หิ่งห้อยกระพริบแสงกลางกรุง ที่เอ็มโพเรี่ยม

ในงาน ...Flora & Fauna Exotica : The Lost World อัศจรรย์สวรรค์โลกล้านปี

ณ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม

2-12 ตุลาคม 2551

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • - ตื่นเต้นดีค่ะ ส่วนมากจะหาดูไม่ได้อีก
  • - Oh! จอร์จ สุดยอดอ่ะ ไม่เคยเห็นมาก่อน สวยดีเหมือนในหนังเลย
  • - เพิ่งรู้เกี่ยวกับหิ่งห้อย ตัวผู้มี 2 ปล้อง ตัวเมียมีปล้องเดียว
  • - สวยงามมาก อยากให้อนุรักษ์ไว้
  • - หิ่งห้อยสวยมาก เกิดมาไม่เห็นตัวเป็นๆ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก
  • - หิ่งห้อยสวยมาก อยากให้อาจารย์คิดค้นต่อไป จนประสบความสำเร็จตลอดไปเพื่อเด็กๆ และคนรุ่นหลัง
  • - จัดแสดงได้ชัดเจน จนเข้าใจว่าเป็นของจริงหรือเปล่า ชื่นชมในความอุตสาหะที่ค้นพบและเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ คนไทยเก่งค่ะ

เหล่านี้คือเสียงสะท้อนจากผู้ชมชาวกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยเห็นหิ่งห้อยกระพริบแสงตอนกลางวันจำนวนถึง 200-300 ตัวในตู้อะครีลิค บรรดาเหล่าหิ่งห้อยส่องแสงสีเขียวสว่างวาบ วาบ วาบ ตลอดเวลา เหมือนดวงดาวที่เคลื่อนที่ได้ สร้างความตื่นเต้นและประทับใจแก่เด็กๆ จนยากจะลืมเลือน

เมื่อวันที่ 2-12 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการ BRT ได้ร่วมกับ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.อัญชนา ท่านเจริญ จัดนิทรรศการหิ่งห้อย ในงาน Flora & Fauna Exotica : The Lost World อัศจรรย์สวรรค์โลกล้านปี ณ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอมโพเรี่ยม  ที่ได้นำหิ่งห้อยจากพื้นที่ธรรมชาติมาสู่ตู้อะครีลิคให้ผู้ชมได้เห็นและศึกษากันกลางกรุงเป็นครั้งแรก

ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ได้นำหิ่งห้อยน้ำจืดซึ่งเป็นหิ่งห้อยชนิดใหม่ของโลกที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ปริมาณมากจากห้องปฏิบัติการมาแสดงนิทรรศการในห้องมืด โดยจำลองระบบนิเวศของหิ่งห้อยและแสดงพฤติกรรมกะพริบแสงของหิ่งห้อยในเวลากลางคืนซึ่งยากที่จะพบเห็นได้ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในบริเวณเขตเมืองที่มีการพัฒนามากๆ เนื่องจากพื้นที่อาศัยของหิ่งห้อยถูกทำลายและผลกระทบของมลพิษต่างๆ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าวงานวิจัยเกี่ยวกับหิ่งห้อยในประเทศไทย และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์หิ่งห้อยในพื้นที่อาศัยในธรรมชาติด้วย

            เนื่องจากนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง และมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง จึงทำให้มีผู้เข้าชมนิทรรศการต่อแถวกันอย่างแออัดยัดเยียด  จำนวนหลายร้อยคนต่อวัน ความคิดเห็นต่างๆ ได้แสดงถึงความประทับใจในความงามของหิ่งห้อย ความตื่นเต้นที่ได้พบเห็นหิ่งห้อยเป็นครั้งแรก ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นใบเบิกทางให้เยาวชนรุ่นหลังเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หิ่งห้อยต่อไป

 

มุมแสดงวงจรชีวิตของหิ้งห้อย และความสัมพันธ์ของหิ่งห้อยกับพรรณไม้

 

เด็กๆ เบียดเสียดยัดเยียดกันมาดูหิ่งห้อย

 

เหล่าผู้ปกครองพาเด็กๆ เข้าชมนิทรรศการ