RocketTheme Joomla Templates
BRT ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชนา ชวนิชย์ PDF พิมพ์ อีเมล
(จากซ้าย) ผศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น, ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง,
 ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ ดร.อัญชลี มโนนุกุล
4 สุดยอดนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับทุนวิจัย
"เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปีล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ 1 ใน 4 นักวิจัยหญิงที่ได้รับทุนลอรีอัล ประเทศไทย เนื่องในการจัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "ผลงานสตรีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551" ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา โดยมีนายวุฒิพงษ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักวิจัยหญิงไทยทั้ง 4 ท่าน 


ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ในผลงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังและพื้นท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง หลังจากปรากฎการณ์คลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และอาจารย์ยังเป็นนักวิจัยในโครงการ BRT ที่ได้รับทุนศึกษาเรื่องความหลากหลายของทากเปลือยบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช