RocketTheme Joomla Templates
BRT ร่วมกับ ไบโอเทค จัดแถลงข่าวการค้นพบ “กิ้งกือมังกรชมพู” ติดโผระดับโลก PDF พิมพ์ อีเมล
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 14.00 น. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดแถลงข่าว "กิ้งกือมังกรชมพูกับการค้นพบครั้งแรกของโลก" ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยมี ศ.ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ ผู้อำนวยการโครงการ BRT ร่วมกับ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.กำธร ธีรคุปต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว

           ในงานมีนักข่าว ช่างภาพ และสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักข่าวให้ความสนใจสอบถามข้อมูลการค้นพบที่ติดอันดับสุดยอดการค้นพบแห่งปีของโลก ซึ่งกิ้งกือมังกรชมพูสามารถเบียดขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 10 อันดับ

ตัวอย่างกิ้งกือหลากชนิดหลายสีสันก็นำมาให้ชมพร้อมทั้งมีป้ายข้อมูลบรรยายประกอบ

 

 

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา พระเอกของงานถูกนักข่าวรุมถ่ายภาพและขอข้อมูลแบบประชิดตัว