RocketTheme Joomla Templates
ประกาศผลการคัดเลือกภาพถ่าย สุดยอดช็อตเด็ด ปีที่ 2 รอบที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล

การคัดเลือกภาพถ่ายสุดยอดช็อตเด็ด ปีที่ 2 ในรอบ 2 มีภาพที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 30 ภาพ ดังนี้

1.      หมวด พืชและเห็ดรา

ใต้ทะเลมีดอกไม้

นายปิยะลาภ ตันติประภาส

โคมไฟนางฟ้าแห่งคอหงส์

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ

ดอกเทียนนกแก้ว

น.ส. วรนุช มโนมัยพันธุ์

มหัศจรรย์กุหลาบแดง

วินนิวัตร ไตรตรงสัตย์

เกิดมาตอนหน้าฝน

นาย ทวีศักดิ์     บุทธรักษา

 

2.      สัตว์

ระวัง

นายอาหามะ  สารีมา

พลางตัว...

นายมงคล  คำสุข

Float on

วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

ผมหล่อไหมครับ

นายทศพล  สุภาหาญ

นักร่อนแห่งรัตติกาล

นายนิติ สุขุมาลย์

ไม่มีใครเห็นฉัน (มั้ง?)

นายนิติ สุขุมาลย์

ทางข้าม

นางวรรณา ตันธนวัฒน์

นักจับปลา

นายคมสัน หงภัทรคีรี

เมื่อผู้แทนเผชิญหน้า...

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ

สีสันแห่งป่า

จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล

ค้างคาว…แม่ผู้เสียสละ

รชตะ มณีอินทร์

อ้ำ...

นายทิวา  โอ่งอินทร์

ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่

นายทิวา  โอ่งอินทร์

นกจับแมลงคอสีฟ้า

น.ส. วรนุช มโนมัยพันธุ์

แบกไข่

นายณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม

 

3.      สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

ลืมตาดูโลก

นายคมสัน หงภัทรคีรี

ชะเง้อคอย

นางสาวสุภัทรา พงศ์ภราดร

ความหลากหลายทางชีวภาพในแอ่งหินปูน

จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล

“อุดมสมบูรณ์”

สุเมตต์ ปุจฉาการ

“พรุ่งนี้ยังมีหวัง”

สุเมตต์ ปุจฉาการ

 

4.      สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์

Good Day Sunshine

วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

3 สหาย

นางวรรณา ตันธนวัฒน์

ตั๊กแตนมวยกิ่งไม้

นายเอกรัตน์ เฉยฉิน

ชีวิตกลางไพร

น.ส.วรนุช มโนมันพันธุ์

สอนลูกหากิน

นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์

 

ภาพผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งภาพที่ล้างอัด ขนาด 24x36 นิ้ว  และ TIFF file ขนาด 30 MB (ส่งทางแผ่นซีดี)

มาที่ โครงการ BRT 73/1 ชั้น 5 อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดมีการคัดเลือกรูปที่ได้รับรางวัลจากภาพถ่ายที่ท่านส่งมา ซึ่งการตัดสินจากแจ้งผลอีกครั้งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 โดยภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 และมีพิธีมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุม วันที่ 12 ตุลาคม 2554