RocketTheme Joomla Templates
โครงการ BRT ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
โครงการ BRT ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ


เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการ BRT ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) นำผลงานราทำลายแมลง และไรฝุ่น ไปจัดแสดงในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ อาคารจามจุรีสแควร์

นิทรรศการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต่างให้ความสนใจราทำลายแมลงที่เจริญอยู่บนแมลงชนิดต่างๆ เช่น จักจั่น มวน ผีเสื้อกลางคืน และมด ซึ่งน้องๆ ที่ได้เข้ามาชมนิทรรศการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยาของราแมลง และประโยชน์จากราแมลง นอกจากนี้ในส่วนของนิทรรศการไรฝุ่น ผู้เข้าชมต่างได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไรฝุ่นด้วยวิธีที่สามารถทำได้เอง อีกทั้งยังมีความสนใจผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BRT, BIOTEC และสวทช.

alt


alt