RocketTheme Joomla Templates
เปิดสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล ภาคฤดูร้อน PDF พิมพ์ อีเมล

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท ที่มีความสนใจด้านนิเวศวิทยาทางทะเล ปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ มีโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล ภาคฤดูร้อน รับสมัครจำนวนจำกัด

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ภูเก็ต โดยความสนับสนุนจาก บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด จัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2554 ให้กับนักศึกษาที่สนใจ จำนวน 30 คน ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 19 ในการจัดสอนภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาที่ผ่านวิชานิเวศวิทยาเบื้อนต้น และวิชาสัตว์ไร้กระดูกสันหลัง หรือเทียบเท่า ควรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หรือกำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

สนใจสามารถสมัครได้ โดยขอรายละเอียดและใบสมัครได้จากสถาบันของท่าน หรือ ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://stpark.wu.ac.th

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ โทรสาร หรือ อีเมลพร้อมไฟล์ใบสมัครและใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ที่

ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-672602 โทรสาร : 075-672604 มือถือ 081-891-3525 อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศผลวันที่ 8 มีนาคม 2554