RocketTheme Joomla Templates
การขอทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล

ในปีนี้โครงการ BRT ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมฯ เป็น 2 ประเภทคือ ทุนสำหรับผู้รับทุนโครงการ BRT และทุนสำหรับครู นักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจากโครงการ BRT และชุมชน

ู้สนใจโปรดอ่านเกณฑ์การขอเงินสนับสนุน และลงทะเบียนขอทุนภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้  

เกณฑ์สำหรับผู้รับทุนโครงการ BRT

กณฑ์สำหรับครู นักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนโครงการ BRT และชุมชน

ลงทะเบียน


       
อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT โทรศัพท์ 0-2644-8150-4 ต่อ 513 และ 532 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน