RocketTheme Joomla Templates
ประกาศรายชื่อภาพที่เข้ารอบ 50 ภาพสุดท้าย PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการประกวดภาพถ่าย "สุดยอดช็อตเด็ด : ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย" ขอประกาศรายชื่อภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 50 ภาพสุดท้าย โดยผู้ที่เป็นเจ้าของภาพดังกล่าวจะต้องจัดส่ง TIFF file ขนาดใหญ่ที่สุด มายังโครงการ BRT ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาภาพอีกครั้งก่อนการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

 

 

ลำดับที่ ชื่อภาพ ประเภท ผู้ส่ง
1 ชุ่มฉ่ำยามฝนพรำ พืชและเห็ดรา กัลยา  รักศิลป์
2 ขนุนดิน พืชและเห็ดรา เฉลิม  อัชชมานะ
3 เห็ดแห่งป่าดิบชื้น พืชและเห็ดรา ณัฐพิชญ์  ศรีลีอรรณพ
4 ผุดขึ้นมารับแสงตะวัน พืชและเห็ดรา ทวีศักดิ์  บุทธรักษา
5 อิงอาศัย พืชและเห็ดรา หรรษา  ตั้งมั่นภูวดล
6 ศิลปะแห่งการต่อสู้ ภาพสะท้อนมุมมองใหม่ พิชชาพร  พฤกษ์รัสมีพงศ์
7 ศิลปะแห่งธรรมชาติ ภาพสะท้อนมุมมองใหม่ พิชชาพร  พฤกษ์รัสมีพงศ์
8 กระต่าย? ภาพสะท้อนมุมมองใหม่ วงค์พันธ์  พรหมวงศ์
9 มุมมองศิลปะ ภาพสะท้อนมุมมองใหม่ วินนิวัตร ไตรตรงสัตย์
10 reflex ภาพสะท้อนมุมมองใหม่ สุรศักดิ์  เจียมทรัพย์
11 ค้อเชียงดาว...พืชหายาก ระบบนิเวศ ทวีศักดิ์  บุทธรักษา
12 เขียวขจี ที่เหวนรก ชั้น 3 ระบบนิเวศ นรินทร์  แสไพศาล
13 อุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศ พิชชาพร  พฤกษ์รัสมีพงศ์
14 กับดักธรรมชาติ ระบบนิเวศ ลลิตา  ปัจฉิม
15 มหัศจรรย์กุหลาบขาวแห่งดอยเชียงดาว ระบบนิเวศ วินนิวัตร ไตรตรงสัตย์
16 วิถีชีวิตกับความผูกพัน วิถีชีวิต วิเชียร  จันวงษา 
17 ชีวิตกับสายน้ำ วิถีชีวิต หรรษา  ตั้งมั่นภูวดล
18 กรีดยาง วิถีชีวิต อาหามะ  สารีมา
19 ความกลมกลืนกับธรรมชาติ สัตว์ กนกอร  ศรีม่วง
20 รอป้อน สัตว์ จตุพร  คุปตะสิน
21 มดแดงจอมพลัง สัตว์ จักริน  คงเจริญ
22 ด้วงไทรโลไบท์ สัตว์ เฉลิม  อัชชมานะ
23 กลับรัง สัตว์ ชยทัต  หลักดี
24 หอยลาย สัตว์ ณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม
25 อาหารเช้า สัตว์ ณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม
26 ตำนานบึงบอระเพ็ด สัตว์ ณัฐพิชญ์  ศรีลีอรรณพ
27 อดทน (เพื่อลูก) สัตว์ ธนาธิป  นพนิชศตนันท์
28 สามัคคีคือพลัง สัตว์ นณณ์  ผาณิตวงศ์
29 วางไข่ สัตว์ นณณ์  ผาณิตวงศ์
30 อุ่นไอรัก สัตว์ ปรัชญา  ชุติภัทรสกุล
31 กลับรัง สัตว์ ปรัชญา  ชุติภัทรสกุล
32 หัวงู สัตว์ ปิยะลาภ ตันติประภาส
33 เพราะเรารักกัน สัตว์ พิเชษฐ์  ผลพิชิต
34 แยกไม่ออก สัตว์ วงค์พันธ์  พรหมวงศ์
35 ป้องกันตัว สัตว์ ศิริวัฒน์  แดงศรี
36 ผูกมัด สัตว์ ศีลาวุธ  ดำรงศิริ
37 คันก้น สัตว์ สุริยะ  มงคลละ
38 ร้อยโทดาวทะเล สัตว์ อนุชิต  ดาราไกร
39 บ้านหนูอยู่ไหน สัตว์ อนุชิต  ดาราไกร
40 ปลาตีนแห่งป่าชายเลน สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ วินนิวัตร ไตรตรงสัตย์
41 อ้าปากกว้างๆซิ สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ สุเมตต์  ปุจฉาการ
42 แถวหน้ากระดาน สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ สุเมตต์  ปุจฉาการ
43 โชว์ตัว สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ โกศล  ศิริวาลย์
44 หัดบิน สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ โกศล  ศิริวาลย์
45 ตุ๊กกายเสือดาว สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ นณณ์  ผาณิตวงศ์
46 กวางผาแห่งกิ่วแม่ปาน สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ บารมี เต็มบุญเกียรติ
47 ขาวปั้น สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ วรชาติ โตแก้ว
48 ปาดตะปุ่มใหญ่ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ ศิริวัฒน์  แดงศรี
49 หัวขวานใหญ่สีดำ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ สุภัชญา  เตชะชูเชิด
50 อย่าหนีนะ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ สุเมตต์  ปุจฉาการ