RocketTheme Joomla Templates
เอเลี่ยนสปีชีส์ ภัยร้ายความหลากหลายทางชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช. ร่วมกับโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ได้ร่วมกันจัดงานเสวนา "เอเลี่ยนสปีชีส์ภัยร้ายความหลากหลายทางชีวภาพ"

โดยหวังกระตุ้นให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นพร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอนาคต

ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านข้อมูลได้จากเอกสารซึ่งฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมประเด็นจาการเสวนาดังไฟล์แนบ

Bull frog

https://homes.biotec.or.th/home/showdata.asp?idfile=3847