RocketTheme Joomla Templates
ลงทะเบียนออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ว PDF พิมพ์ อีเมลลังจากปรับปรุงระบบลงทะเบียนออนไลน์ โครงการ
BRT ได้ฤกษ์เปิดให้บริการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ใหม่ กระชับ ลดความยุ่งยาก กรอกง่ายกว่าเดิม

ให้บริการทั้ง ลงทะเบียนร่วมประชุม ลงทะเบียนโปสเตอร์ และลงทะเบียนขอทุนเข้าร่วมประชุมฯ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ โปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT

โทร 0-2644-8150-4 ต่อ 552, 553, 513, 557 และ 086-9038172 (ในเวลาราชการ)

ย้ำกันอีกครั้ง!!! เรามีวันสิ้นสุดการลงทะเบียนต่างๆ ดังนี้

1. ลงทะเบียนการประชุม สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2553

2. ลงทะเบียนเงินงวดพิเศษ สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2553

3. ลงทะเบียนโปสเตอร์ สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2553

4. ลงทะเบียนแฟนซีไนท์ สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2553