RocketTheme Joomla Templates
ประกาศรายชื่อภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก “โครงการประกวดภาพถ่าย สุดยอดช็อตเด็ด” PDF พิมพ์ อีเมล

หลังจากที่โครงการประกวดภาพถ่าย สุดยอดช็อตเด็ด ได้ปิดรับสมัครการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เป็นเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่าน กองประกวดสามารถรวบรวมภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดได้ทั้งสิ้น 451 ภาพ จากผู้สมัครทั้งหมด 70 คน  โครงการ BRT ต้องขอขอบคุณผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการของเรา

ภาพทั้งหมดได้ผ่านสายตาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคนิคการถ่ายภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการจากหลากหลายกลุ่มวิชาการ ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตหายาก จนกระทั่งได้ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 127 ภาพ ตามรายชื่อแนบท้าย

รายชื่อภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก