RocketTheme Joomla Templates
การเสนอผลงานโปสเตอร์รูปแบบใหม่ "7 สิ่งมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย" PDF พิมพ์ อีเมล

ในการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14

10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

 

โปสเตอร์นี้เพื่อ...สังคม

 

ครบรอบ 15 ปี โครงการ BRT และฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ กับ การนำเสนอผลงานโปสเตอร์

 

7 สิ่งมหัศจรรย์ความลากหลายทางชีวภาพของไทย

 

เปิดขุมทรัพย์ทางชีวภาพของไทย ผ่านโปสเตอร์ที่ดึงดูดความสนใจ อ่านง่าย สนุก ตื่นเต้น

เพื่อ ประกาศไว้ให้คนไทยได้รับรู้ว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยยิ่งใหญ่เพียงใดเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT จากโปสเตอร์วิชาการ เป็นโปสเตอร์เพื่อสังคม เผยแพร่ให้สาธารณชนทั้งในและนอกวงการวิชาการได้รับรู้ถึงความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติจากงานวิจัยของท่าน

 

          โดยจัดทำเนื้อหาสาระในโปสเตอร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวน่าสนใจที่ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนที่เข้าใจง่ายประเภทใดประเภทหนึ่ง  ใน 7 Theme ใหญ่ ๆ ดังนี้

 

"7 สิ่งมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย"

1. มหัศจรรย์แห่งชีวิต

2. ระบบนิเวศนี้ สำีหรับสรรพชีวิต

3. สิ่งมีชีวิตกับเรื่องราวนานาประโยชน์

4. หลากสีสันในท้องถิ่น

5. ใกล้สูญพันธุ์ หายาก ต้องอนุรักษ์

6. สิ่งมีชีวิตของไทยกับบันทึกที่สุดในโลก

7. Unseen in Thailand

 

ีี่ รางวัลสำหรับโปสเตอร์ดีเ่ด่น 7 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

อ่าน รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

 

เช่นเคยที่ผู้สามารถจัดโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ต้องเป็นนักวิจัย/นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับทุนของโครงการ BRT หรือเป็นโครงการที่จบแล้วเท่านั้น