RocketTheme Joomla Templates
ปิดสมัครภาพถ่าย "สุดยอดช็อตเด็ด" แล้วจ้า PDF พิมพ์ อีเมล

เป็นเวลากว่า 3 เดือน ที่โครงการ BRT ของเราได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักธรรมชาติและการถ่ายภาพ ได้ส่งภาพถ่ายความหลากหลายทางชีวภาพเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย "สุดยอดช็อตเด็ด"

โครงการ BRT รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก ซึ่งแต่ละภาพก็เป็นภาพที่สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่มรวยของทรัยพากรชีวภาพในประเทศไทย

มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 100 คน รวมภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 427 ภาพ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ 7 ประเภท ทั้งเชื้อราและพืช สัตว์ ระบบนิเวศ วิถีชีวิต สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ และภาพสะท้อนมุมมองใหม่

ถึงวันนี้เราได้ปิดรับสมัครผู้ส่งภาพเข้าประกวดแล้ว ซึ่งภาพทั้งหมดจะทำการรวบรวมเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำการพิจารณาต่อไป และเราจะมาแจ้งความคืบหน้าของการพิจารณาภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะ