RocketTheme Joomla Templates
เรียนรู้จากธรรมชาติ ในนิทรรศการ "อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี" PDF พิมพ์ อีเมล

ความสามารถอันทรงประสิทธิภาพของธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและวิวัฒนาการมายาวนาน คือต้นแบบในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม   ที่มีประสิทธิภาพสูงในแง่มุมต่างๆ ซึ่งไม่เพียงทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น แต่ยังคงอยู่กับธรรมชาติได้อย่างดีอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการเปิดนิทรรศการ "อัจฉริยะธรรมชาติ สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดย โครงการ BRT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้นำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ รวบรวมไว้ในนิทรรศการนี้

แนวคิดการจัดนิทรรศการ "อัจฉริยะธรรมชาติ สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อแสดงถึงความสามารถอันทรงประสิทธิภาพของธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและวิวัฒนาการมายาวนาน พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นตัวอย่างการนำต้นแบบจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในแง่มุมต่างๆ ที่ไม่เพียงทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น แต่ยังคงอยู่กับธรรมชาติได้อย่างดีอีกด้วย

เนื้อหาในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 โซน หลัก ได้แด่ โซน 1 อัจฉริยะธรรมชาติ ว่าด้วยเรื่องราวอัจฉริยะรูปแบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ความสามารถพิเศษของเมือกกบในการผลิตสารต้านแบคทีเรีย การเก็บกักน้ำของข้าวตอกฤาษี กลไกการเดินบนน้ำของจิงโจ้น้ำ และการกระโดดไกลของตั๊กแตน โซน 2 ความลับของต้นไม้ เดินทางเข้าสู่อุโมงค์ใบไม้ขนาดยักษ์ที่มีความลับของต้นไม้ ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบ กลไกต่างๆ ที่ทำให้พืชอยู่คู่โลกมาจนถึงทุกวันนี้ โซนที่ 3 เราจะเดินทางไปด้วยกัน นำเสนอการเคลื่อนที่ของสัตว์นานาชนิด ที่มีลีลาการเคลื่อนที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนถึงการต่อยอดพัฒนาหุ่นยนต์ที่เลียนแบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โซน 4 บ้านทันสมัย หัวใจอบอุ่น เผยความลับอันน่าอัศจรรย์ของการสร้างบ้านของสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะจอมปลวก ที่เป็นแนวคิดของการสร้างบ้านที่มีช่องระบายอากาศ สำหรับถ่ายเทความร้อน และโซน 5 รักษ์โลก ดูแลโลกของเรา

นอกจากนี้ โครงการ BRT ยังได้นำนิทรรศการภาพถ่ายใต้ทะเล ซึ่งนำเสนอชีวิตใต้ทะเลขนอม ทะเลอ่าวไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ฝั่งอันดามัน ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ "อัจฉริยะธรรมชาิต สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 เป็นต้นไป