RocketTheme Joomla Templates
เก็บตก! นิทรรศการสาหร่ายทะเล และทรัพยากรทางทะเล ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ PDF พิมพ์ อีเมล

เก็บตกจากงานประชุมประจำีปี สวทช. ปี 2553 ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลก" โครงการ BRT ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย โดยได้นำผลงานวิจัยจากชุดโครงการวิจัย ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการ BRT ได้สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยตั้งแต่ปี 2549-2551 ภายใต้นิทรรศการ "สาหร่ายลดโลกร้อน และทรัพยากรชีวภาพทางทะเลขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้"

ผลการวิจัยจากชุดโครงการวิจัย "ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้" พบว่าบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ และพบสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น 719 ชนิด โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้หยิบยกเรื่องสาหร่ายทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรทางทะเลที่โดดเด่นกลุ่มหนึ่งในทะเลขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

พระเอกของนิทรรศการครั้งนี้คือ สาหร่ายใบมะกรูด สาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลมาใช้ในการสังเคราะห์แสง และเปลี่ยนรูปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน สะสมไว้ตามใบและลำต้น

โดยเราได้นำโมเดลจำลองสาหร่ายใบมะกรูดมาแสดงให้กับให้ผู้เข้าชมได้รู้จักหน้าตาของสาหร่ายชนิดนี้ ซึ่งจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ สาหร่ายใบมะกรูดที่มีใบสีเขียว และสาหร่ายใบมะกรูดที่มีใบสีขาว

นั่นคือรูปแบบของสาหร่ายใบมะกรูดที่เราจะสามารถพบได้ในธรรมชาติ กล่าวคือ โดยทั่วไปสาหร่ายใบมะกรูดจะมีใบสีเขียว มีการแบ่งตัวของใบเพิ่มขึ้นทุกวัน เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ แต่เมื่อสาหร่ายใบมะกรูดมีอายุมากขึ้น หรือ ถูกสภาพสิ่งแวดล้อมรุมเร้า สาหร่ายใบมะกรูดจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆ ไว้ที่ปลายใบ คลอโรฟิลด์จากใบของสาหร่ายจะถูกถ่ายโอนไปยังเซลล์สืบพันธุ์ ทำให้ใบของสาหร่ายใบมะุกรูดกลายเป็นสีขาว และเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ถูกปล่อยออกไป ต้นของสาหร่ายใบมะกรูดก็จะตายลง และหินปูนที่ถูกสะสมอยู่ตามใบก็จะสลายกลายเป็นเม็ดทรายคืนกลับสู่ชายหาด

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมทรัพยากรทางทะเลที่โดดเด่นในทะเลขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ มาไว้ในรูปแบบของนิทรรศการภาพถ่าย จำนวนกว่า 20 ภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

โครงการ BRT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำองค์ความรู้อันทรงคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปเผยแพร่ให้ความรู้กับทุกท่านต่อไปในโอกาสข้างหน้าค่ะ

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

สารพันคุณค่า สาหร่ายทะเล

สาหร่ายลดโลกร้อน