RocketTheme Joomla Templates
2010 เฮือกสุดท้ายก่อนสูญสิ้นความหลากหลายทางชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

จากบทสัมภาษณ์ของ ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ผู้อำนวยการโครงการ BRT ที่กล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของประเทศไทย ความสมบูรณ์ที่กำลังใกล้จะสูญสิ้น ความเสื่อมถอยของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ จนสหประชาชาติต้องประกาศให้ปีนี้เป็น "ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ" บอกให้รู้ว่านี้คือ เฮือกสุดท้ายแล้ว ก่อนที่ความหลากหลายทางชีวภาพจะสูญสิ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์วิทยาศาสตร์ ประจำวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์

 

 

เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์  http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9530000027571