RocketTheme Joomla Templates
สวัสดีปีใหม่ 2010 "ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ" PDF พิมพ์ อีเมล

สวัสดีปีใหม่ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โครงการ BRT ทุกท่าน ค่ะ

ก่อนอื่นต้องขออวยพรให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นแฟนประจำ หรือ ขาจร ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม อ่านบทความ ข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในเว็บไซต์ของโครงการ BRT ขอให้มีแต่ความสุขกันตลอดทั้งปีใหม่นี้ ให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน กันทุกคนนะคะ

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ. 2010 ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของผู้ที่อยู่ในสายความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะสหประชาชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ จนได้ประกาศให้ปีนี้เป็น "ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ" หรือ "International Year of Biodiversity" ซึ่งทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ มีการรณรงค์ ให้ความรู้ เพื่อให้ประชาคมโลกได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ในประเทศไทย ได้มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ประชาชนเข้าใจคำว่า "ความหลากหลายทางชีวภาพ" กันมากขึ้น เพราะทุกวันนี้คำๆ นี้อาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก

สำหรับโครงการ BRT ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาตลอดระยะเวลา 14 ปี ก็ขอร่วมเฉลิมฉลองด้วย โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมในโอกาสต่อๆ ไปค่ะ

ปิดท้ายเรื่องดีๆ เกี่ยวกับปีใหม่และงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยภาพ ส.ค.ส. น่ารักๆ จาก ดร.สุชนา ชวนิชย์ ที่ถ่ายรูปคู่กับเพนกวิน ระหว่างการเดินทางไปทำวิจัยที่แอนตาร์กติก้า