RocketTheme Joomla Templates
BRT จับมือ TOTAL ส่งมอบทุ่นเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู PDF พิมพ์ อีเมล

ทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่ออนุรักษ์โลมาสีชมพู

จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพร่วมกับชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ร่วมกับ บริษัท โททาล อีแอนด์พี ไทยแลนด์ มูลนิธิ โททาล สาธารณรัฐฝรั่งเศส และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีพิธีส่งมอบทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู แนวหญ้าทะเล และปะการังชายฝั่ง ให้แก่ชุมชนชาวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้กำหนดอาณาเขตแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาสีชมพู ซึ่งเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์โลมาสีชมพู และทรัพยากรทางทะเลในบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมกับชุมชนอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการจัดทำทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู แนวหญ้าทะเล และปะการังชายฝั่งในครั้งนี้ ใช้ทุ่นทั้งหมด 30 ลูก ระยะทาง 12 กิโลเมตร ตลอดแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บริเวณเกาะผี ซึ่งเป็นเขตรอยต่อทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจนถึงอ่าวท้องโหนดบริเวณที่มีโลมาสีชมพูอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยชุมชนตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทหลักในการดูแลรักษาแนวทุ่นกำหนดเขตเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู

แนวทุ่นดังกล่าวจะช่วยในการบอกแนวเขตที่อยู่ และแหล่งหาอาหารของโลมาสีชมพู ซึ่งเรือนำเที่ยวสามารถมาจอดในบริเวณดังกล่าวเพื่อรอชมโลมาได้ นอกจากนี้ยังเป็นแนวเขตหลักที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันเรือประมง และเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่จะเข้ารบกวนในบริเวณที่มีโลมาสีชมพูอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงขนาดใหญ่ที่เป็นเรือประมงอวนรุน อวนลาก นอกจากจะรบกวน กีดขวางเส้นทางของโลมาสีชมพูจนเป็นสาเหตุหลักของการตายของโลมาแล้ว การใช้อวนลาก หรือรุนไปตามพื้นท้องทะเลเพื่อกวาดเอาทรัพยากรใต้ทะเล ยังส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเลลดลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวหนังสือภาพใต้ทะเล "Marine Biodiversity : Khanom-South Sea Thailand" หนังสือภาพใต้ทะเลที่บรรจุภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ โดยช่างภาพถ่ายใต้น้ำมืออาชีพร่วมกับนักวิจัย BRT

   

 ทุ่นกำหนดแนวเขตทางทะเล เพื่อการอนุรักษ์                            "Marine Biodiversity : Khanom-South Sea Thaiand"

 

    

 ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการวางแนวทุ่น                    ดร.อัญชนา ประเทพ และดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ พิธีกร

ผู้บริหารจาก TOTAL และ BRT