RocketTheme Joomla Templates
นิทรรศการ 200 ปี Charles Darwin PDF พิมพ์ อีเมล

อีกไม่กี่วันที่จะก้าวผ่านปี 2009 ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองครบอายุ 200 ปีของ Charles Darwin และ 150 ปีการตีพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือ The Origin of Species พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงร่วมส่งท้ายการเฉลิมฉลองในปีนี้ด้วยการจัดนิทรรศาร 200 ปี Charles Darwin

เื่พื่อรำลึกถึง Charles Darwin นักชีววิทยาผู้มีคุณอนันต์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาของโลก และกระตุ้นให้นักชีววิทยาตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นิทรรศการ 200 ปี Charles Darwin ได้บรรจุเรื่องราวเส้นทางของการพัฒนาการศึกษาด้านวิวัฒนาการ ตั้งแต่ก่อนยุคดาร์วิน และชีวประวัติของดาร์วิน ทั้งการศึกษาไปจนถึงการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นจุดกำเนิดของแนวคิดการคัดสรรโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องวิวัฒนาการชื่อก้องโลก "The Origin of Species" และยุคหลังดาร์วิน ซึ่งไม่เพียงสารคดีสั้นที่บรรยายเรื่องราวในแต่ละช่วงเท่านั้น พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยายังได้นำตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ที่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของดาร์วินมาให้ชมกันด้วย เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง พรรณไม้ที่เป็นสุดยอดแห่งการปรับตัว แมลงนานาชนิด ตัวอย่างนกสต๊าฟ หนังสือ The Origin of Species และตัวอย่างของเพรียงหิน

นิทรรศการ 200 ปี Charles Darwin จะจัดถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์) ชั้น G บริเวณโถงรูปไข่