RocketTheme Joomla Templates
หัวข้อบรรยาย และการเสวนาวิชาการ “จากข้อมูลสู่องค์ความรู้” PDF พิมพ์ อีเมล

ประชุมวิชาการโครงการ BRT ปีนี้ ยังคงไว้ด้วยความเข้มข้นด้านวิชาการ นำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพรอบด้าน และมีหลากหลายแนวให้ได้เลือกรับฟัง

Theme 1 จากข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ฟังประสบการณ์จากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชน ที่สามารถนำงานวิจัยพื้นฐานไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ นักวิจัยและภาคเอกชนผู้ผลิตสเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น Mite Fear นักวิจัยและภาคเอกชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายเพื่อการฟื้นฟูดิน ฯลฯ

Theme 2 จากข้อมูลสู่การบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเกินขอบเขต พืชและสัตว์หลายชนิดถูกคุกคาม ข้อมูลจากงานวิจัยจะนำไปสู่การอนุรักษ์พืชและสัตว์ได้อย่างไร พบกับงานวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การอนุรักษ์ นำทีมบรรยายโดย ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

Theme 3 วิวัฒนาการและวิวัฒนาการร่วม เฉลิมฉลอง 200 ปี ชาลส์ ดาร์วิน

ปี 2009 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีวันเกิด ชาลส์ ดาร์วิน ตำนานแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการ และรากฐานของงานวิจัยชีววิทยา ที่นำไปสู่การไขปริศนาของสิ่งมีชีวิต เต็มอิ่มกับเรื่องราวของวิวัฒนาการ และวิวัฒนาการร่วม จากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BRT อาทิ วิวัฒนาการของต่อไทรและไทร เชื้อราแมลงกับแมลง ฯลฯ

Theme 4 จากข้อมูลสู่การสร้างความตระหนักแก่สังคม

การสื่อสารข้อมูลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เป็นเป้าหมายหลักของการวิจัย พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของหนังสือ และสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มาจากงานวิจัยของนักวิจัย BRT อาทิ การเปิดตัวหนังสือสมุดภาพทางทะเลที่รวบรวมภาพสวยงามใต้ทะเล พร้อมข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งจัดพิมพ์โดยโครงการ BRT เปิดตัวคู่มือประกอบภาพหอยทากบกของไทย โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และเปิดตัวฐานข้อมูล TNBI ฯลฯ

Theme 5 แนวโน้มการวิจัยชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนาคต

เทรนด์งานวิจัยยุคใหม่เริ่มที่จะให้ความสนใจกับการวิจัยชุมชนมากขึ้น บางครั้งนักวิจัยอาจไม่มีประสบการณ์ในการเข้าชุมชน ร่วมรับฟังกระบวนการและวิธีการวิจัยยุคใหม่เกี่ยวกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ กับนักวิจัยผู้คร่ำหวอดกับงานวิจัยชุมชนมาเป็นเวลานาน ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

ผู้ที่สนใจ และอยากเข้ารับฟังการบรรยายที่น่าสนใจเหล่านี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 13 ได้จนถึงวันที่ 25 กันยายน นี้ค่ะ

 

ข้อมูลและแนวคิดดีๆ จากนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิกำลังรอทุกท่านอยู่!!!