RocketTheme Joomla Templates
เทคนิคการเป็นนักวิวัฒนาการรุ่นเยาว์ PDF พิมพ์ อีเมล

เพิ่งผ่านไปไม่กี่วัน กับการอบรมครูต้นแบบ เรื่องชีวิตและวิวัฒนาการ รุ่น 1 ที่มุ่งหวังให้ครูต้นแบบสามารถกลับไปสอนน้องๆ นักเรียนในวิชาวิวัฒนาการได้อย่างสนุกสนาน จำง่าย ไม่น่าเบื่อ และทำให้นักเรียนได้กลายเป็นนักวิวัฒนาการรุ่นเยาว์

จากการอบรมครั้งนี้ มีเทคนิคการเป็นนักวิวัฒนาการรุ่นเยาว์ ดังนี้

1. อยู่กับธรรมชาติให้มาก

2. ใช้เครื่องมือให้ง่ายๆ เพียงเลนส์ขยายก็สนุกกับการค้นหาความลับธรรมชาติได้มากทีเดียว

3. มองธรรมชาติแบบบูรณาการ ไม่แยกส่วนเป็นเคมี ชีววิทยา หรือฟิสิกส์

4. รู้จักสังเกตความแตกต่าง ความแตกต่างนำไปสู่เรื่องราวใหม่ๆ ได้มากมาย

5. หัดตั้งคำถามดีๆ เพราะคำถามที่ดีช่วยกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

6. พยายามมองให้ทะลุว่า คำถามจะนำไปสู่อะไรได้บ้าง

7. ฝึกฝน การอ่าน การคิด และการเขียน อย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญ

8. ฝึกการจดบันทึกและนำเสนอผลงานให้ประทับใจ

(เรียบเรียงจาก ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ จากกิจกรรมการอบรมครูด้านชีวิตและวิวัฒนาการ )

คุณครูชีววิทยา หรือ น้องๆ นักเรียน สามารถนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นนักวิวัฒนาการที่ดีต่อไปค่ะ