RocketTheme Joomla Templates
TNBI PDF พิมพ์ อีเมล

TNBI  (Thailand Network of Biodiversity Information)
เครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
http://www.biotec.or.th/tnbi

เปิดตัวแล้ว ฐานข้อมูลใหม่ของโครงการ BRT ชื่อย่อ TNBI หรือ Thailand Network of Biodiversity Information  ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BRT อย่างเป็นระบบตามหลักอนุกรมวิธานสากล พร้อมข้อมูลแหล่งที่เก็บตัวอย่าง สถานที่ ภาพประกอบ และผู้ที่จำแนกชนิด  การสืบค้นในเบื้องต้นจะหาได้จากชื่อวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและดูผลงานวิจัยของท่านได้ที่ http://www.biotec.or.th/tnbi  สำหรับผู้รับทุนที่เข้าไปสืบค้นแต่ไม่พบข้อมูลของท่าน ต้องอดใจรอนิดนึง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2552 มีทั้งสิ้น 522 สปีชีส์ รวม 901 records)  TNBI สนับสนุนการออกแบบและเขียนโปรแกรม โดย MIS Biotec เจ้าของข้อมูลคือนักวิจัยร่วมกับโครงการ BRT นับเป็นก้าวใหม่ของการทำงานเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่นักวิจัยทุกคนไม่ควรพลาด


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุกัญญา ประกอบธรรม 02-6448150-4 ต่อ 513 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หน้าแรก

 

หน้าการแสดงผล