RocketTheme Joomla Templates
หนังสือใหม่ Classification of Marine Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota PDF พิมพ์ อีเมล

หนังสือใหม่  !!! Classification of Marine Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota
โดย E.B.G. Jones, J. Sakayaroj, S Suetrong, S. Somrithipol and K.L. Pang

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยรา ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับราทะเล “Classification of Marine Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota” ความยาว 200 หน้า ได้ตีพิมพ์แล้วในวารสาร Fungal Diversity, Volume 35, March 2009  โดยได้จัดพิมพ์เป็นเล่มพิเศษ ปกแข็งสวยงาม เหมาะแก่การนำไปเป็นเอกสารสำหรับการศึกษาและค้นคว้าที่มีคุณค่ายิ่ง ในหนังสือจะกล่าวถึงการจำแนกชนิดราทะเลจำนวน 530 ชนิด ที่แฟนราวิทยาไม่ควรพลาด

Classification of Marine Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota

ราคาสำหรับการจัดส่งในประเทศไทย  600  บาท
ราคาสำหรับการจัดส่งไปต่างประเทศ  50 USD
พิเศษสุด สำหรับผู้สมัครสมาชิก BRT Magazine ตลอดชีพ เพียง 500 บาทเท่านั้น (รวมค่าจัดส่งในประเทศ)

คลิกเพื่อสั่งซื้อ!