RocketTheme Joomla Templates
งานแถลงข่าวกิ้งกือกระบอก 12 ชนิดใหม่ของโลก PDF พิมพ์ อีเมล

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

“กิ้งกือกระบอก 12 ชนิดใหม่ของโลก ขุมทรัพย์ใต้ดินที่คนไทยควรรู้จัก”

        กิ้งกือเคยถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจ ด้วยจำนวนขาที่มากเกินกว่าใครจะนับได้ จนทำให้บางครั้งกิ้งกือต้องถูกทำลาย โดยหารู้ไม่ว่ากิ้งกือเหล่านี้คือผู้ผลิตขุมทรัพย์ใต้ดินให้กับผืนแผ่นดินไทย กิ้งกือมีบทบาทสำคัญในการทำให้ไม้ผลัดใบในป่าสามารถยืนต้นได้อย่างสง่างาม และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรงอกงาม โดยกิ้งกือจะเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ตามพื้นดิน และเปลี่ยนของที่ไร้ค่าให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณค่ามหาศาล

       ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนักวิจัยชาวต่างชาติว่ามีความหลากหลายของกิ้งกือสูงมาก ที่ผ่านมามีการค้นพบกิ้งกือกว่า 100 ชนิดในประเทศไทย หากแต่เป็นการศึกษาโดยชาวต่างชาติทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ขณะนี้คณะนักวิจัยไทยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มมีการศึกษากิ้งกืออย่างจริงจังแล้ว โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย (โครงการ BRT) ทำให้สามารถค้นพบกิ้งกือกระบอกสายพันธุ์ใหม่ของโลกได้ถึง 12 ชนิด

        เพื่อให้คนไทยได้รู้จักประโยชน์ และความหลากหลายของกิ้งกือในประเทศไทย โครงการ BRT จึงร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดงานแถลงข่าว “กิ้งกือกระบอก 12 ชนิดใหม่ของโลกขุมทรัพย์ใต้ดินที่คนไทยควรรู้จัก” และเปิดตัวนิทรรศการ “ค้นพบใหม่ มหัศจรรย์แห่งชีวิต”  จึงขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์ล


สอบถามรายละเอียด ติดต่อที่  พลอยพรรณ จันทร์เรือง
โครงการบีอาร์ที โทร. 0-2644-8150-4 ต่อ 557
โทรสาร 0-2644-8106
 e-mail:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

-----------------------------------------------------------------------

กำหนดการงานแถลงข่าว
“กิ้งกือกระบอก 12 ชนิดใหม่ของโลกขุมทรัพย์ใต้ดินที่คนไทยควรรู้จัก”
และเปิดตัวนิทรรศการ “ค้นพบใหม่ มหัศจรรย์แห่งชีวิต” 
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์ล

                

                     13.30 น.  ลงทะเบียนสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงาน

                     14.00 น.  เริ่มงานแถลงข่าว กิ้งกือกระบอก 12 ชนิดใหม่ของโลก
                                                       โดย ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญหา 
                                                                       ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                        ดำเนินรายการโดย คุณรังสิมา ตัณฑเลขา 
                                                                       ผู้จัดการโครงการ BRT

                     15.00 น.  ชมนิทรรศการ ค้นพบใหม่ มหัศจรรย์แห่งชีวิต และรับประทานอาหารว่าง

///////////////////////////

ไฟล์แนบข้อมูลประกอบ