RocketTheme Joomla Templates
ชวนน้องท่องป่า TK (Natural) Park PDF พิมพ์ อีเมล


ชวนน้องท่องป่า TK (Natural) Park ... ชมนิทรรศการค้นพบใหม่มหัศจรรย์แห่งชีวิต


         หากคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ และความมหัศจรรย์ของชีวิต แต่ยังไม่มีเวลาไปท่องเที่ยวเปิดโลกกว้างตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรืออาจมีลูกหลานที่ยังอายุน้อยเกินกว่าจะพาไปเที่ยวป่าได้ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ โครงการ BRT ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ยกป่ามาไว้กลางกรุง

         ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ลี้ลับและมีความมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่น่าค้นหา  เริ่มตั้งแต่เมื่อ 3,500 ล้านปีก่อน จากจุดเล็กๆ ของสิ่งมีชีวิต สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนได้กำเนิดขึ้นบนโลก วิวัฒนาการจนเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนและความแตกต่างทางสายพันธุ์มากขึ้น ก่อกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปพรรณสัณฐานแตกต่างกันออกไปอย่างมากมาย   ที่มีการดำรงชีวิตอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กลายเป็นห่วงโซ่อาหารขนาดใหญ่ เป็นระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงนำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกใบนี้ ที่ไม่สามารถแยกออกออกจากกันได้

          

 

ป่าจำลอง (TK Natural Park)         ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งระบบนิเวศของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่มีการกระจายสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และระบบนิเวศหลายหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครทำการศึกษา และสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ยังรอการค้นพบต่อไป

         เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และปลูกฝังให้เยาวชนได้เริ่มต้นการเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย โครงการ BRT จึงได้ร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ นำผลการวิจัยของโครงการ BRT ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมาจัดเป็นนิทรรศการ ค้นพบใหม่มหัศจรรย์แห่งชีวิตขึ้น ที่อุทยานการเรียนรู้ ผ่านโปสเตอร์ความรู้ที่มีภาพสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่สวยงาม การจำลองระบบนิเวศป่าที่ซ้อนปริศนาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ภายในป่า ในชื่อว่า TK (Natural) Park นอกจากนี้ในแต่ละสัปดาห์ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับเยาวชน วัยรุ่น และผู้ปกครอง ได้แก่
      • กิจกรรมรู้จักสิ่งมีชีวิต รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพ
      • กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักธรรมชาติวิทยา
      • กิจกรรมรู้จักกิ้งกือ ขุมทรัพย์ทางชีวภาพแห่งใหม่ของคนไทย

      

      โดยนิทรรศการค้นพบใหม่มหัศจรรย์แห่งชีวิต จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ที่อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และกิจกรรมที่น่าสนใจในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 2 และ 3 ของเดือน