RocketTheme Joomla Templates
ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการขนอม จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล

        โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ โครงการ BRT เป็นโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยมายาวนานต่อเนื่อง 10 ปี เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400


        โครงการ BRT ต้องการคนรุ่นใหม่ที่คิดนอกกรอบมาร่วมงานกับโครงการ BRT คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องรักงานหนัก  ขยัน อดทน  รักการเรียนรู้บนหน้าที่การงาน  มีความสุขและสนุกกับการทำงาน มีไหวพริบ และคล่องแคล่วว่องไว


ตำแหน่ง             เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการขนอม จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช

วุฒิการศึกษา      ขั้นต่ำปริญญาตรี ทุกสาขา

ประสบการณ์      มีประสบการณ์ประสานงานกับชุมชน โรงเรียน และเยาวชน ในภาคสนามอย่างน้อย 3 ปี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


        ผู้สนใจ กรุณาเขียนใบสมัครโดยดาวน์โหลดที่เว็บต์ไซต์ของโครงการ BRT  พร้อมแนบประวัติส่วนตัว หรือแจ้งประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ส่งมาที่โครงการ BRT 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400  หรือส่งอีเมล์มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


วันที่ประกาศ  1 พฤษภาคม 2552

หมดเขตรับสมัคร  15 มิถุนายน 2552


 ดาวน์โหลดใบสมัคร