RocketTheme Joomla Templates
ใช้ไวรัสทำแบตเตอรี่ ใช้งานได้กับรถยนต์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล

ไวรัสนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเสตต์ชื่อดังของอเมริกา  ได้เกณฑ์เอาเชื้อไวรัสมาใช้ทำแบตเตอรี่  ซึ่งวันหนึ่งอาจเอาไปใช้กับรถยนต์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดได้

วงการอุตสาหกรรมจะต้องสนใจ ด้วยเหตุว่ามันผลิตขึ้นได้เร็วและมีต้นทุนถูก

        ศาสตราจารย์แอนเจลา เบลเชอร์ หัวหน้าคณะนักวิจัยขณะนี้ กำลังเร่งมือผลิตแบตเตอรี่ที่มีกำลังไฟสูงขึ้นอยู่วารสาร "วิทยาศาสตร์" เปิดเผยว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เชื้อไวรัสในการสร้างขั้ว บฝวกและขั้วลบ และประจุไฟฟ้าบวกและลบ แบตเตอรี่นี้ก็คล้ายกับแบตเตอรี่ลิ-เธียมที่ใช้กันอยู่ ในอุปกรณ์ต่างๆ เรือนเป็นล้านๆ เครื่อง เพียงแต่ใช้ไวรัสที่ถูกดัดแปลงหน่วยพันธุกรรมมาทำเป็นขั้วบวกและขั้วลบขึ้นเท่านั้น ไวรัสที่มาใช้นี้เป็นเชื้อไวรัสที่ทำลายแบคทีเรีย และไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ แบตเตอรี่มีกำลังไฟและสมรรถภาพ เหมือนกับแบตเตอรี่ที่เติมไฟได้ โดยเสียบกับปลั๊กไฟในรถ

        ศาสตราจารย์ยังได้อวดว่าแบตเตอรี่แบบนี้สามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไม่จำกัด เพราะเหตุว่าไม่ได้ต้องใช้วัตถุอย่างหนึ่งอย่างใด หากมีทางที่จะเลือกและใช้การวิวัฒนาการไปได้เรื่อยๆ โดยอาศัยการดัดแปลงพันธุกรรม

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 8 เมษายน 2552