RocketTheme Joomla Templates
รู้จักประโยชน์ของ ไผ่ ที่มากกว่าหน่อไม้ ในงานราชภัฏวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
ไผ่" ใช่ว่าจะมีประโยชน์เฉพาะนำหน่อไม้มาทำเป็นอาหารเท่านั้น...วันนี้นักวิจัยในโครงการ BRT ได้นำไผ่ และ คุณประโยชน์ของไผ่ที่มากกว่าหน่อไม้ มาจัดแสดงแล้วในงานราชภัฏวิชาการ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า "การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย" โดยมีการจัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กว่า 40 แห่ง


           

             ไผ่กับวิถีชีวิตชุมชนท่าเสาคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้นำชุดโครงการวิจัยท้องถิ่น เรื่องไผ่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชน โดยการสนับสนุนของโครงการ BRT มาจัดแสดงไว้ในงานนี้ด้วย โดยได้จัดแสดงตัวอย่างของไผ่หลายชนิด เช่น ไผ่ผาก ไผ่หางช้าง ไผ่ปล้องยาว ไผ่ข้าวหลาม และไผ่ยักษ์ หรือไผ่ตง ที่มีขนาดใหญ่สมชื่อ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ เช่น การแปรรูปหน่อไม้ปี๊บ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์แต่งบ้านหลายรูปแบบ รวมไปถึงงานวิจัยเชื้อราจากรากไผ่ ซึ่งประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีสื่อการเรียนการสอนเรื่องไผ่ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

            ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน นี้ ที่ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

 

ภาพประกอบ


ซุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ไผ่ชนิดต่างๆ คุณรังสิมา ตัณฑเลขา และคณะนักวิจัยจาก ม.ราชภัฏกาญจนบุรี