RocketTheme Joomla Templates
เรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการ กว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร PDF พิมพ์ อีเมล
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับนิทรรศการ "เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ" นิทรรศการถาวรชุดแรกของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ที่นำเสนอเรื่องราวของวิวัฒนาการ ผ่านทฤษฏีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน โดยนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมยาวนานถึงสิ้นปี 2552  

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร พร้อมเข้าชมนิทรรศการ "เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ" โดยภายในนิทรรศการได้มีการจัดแสดงเรื่องราวกว่าจะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน หลากหลาย และต้องฝ่าฟันอุปสรรคทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ จนกลายเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ

เริ่มจากจุดแรก ชมชีวประวัติชาลส์ ดาร์วิน เจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการ และกฏการคัดสรรของธรรมชาติ (Natural Selection) ผู้เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

 

จากนั้นจะเป็นจุดเรียนรู้ ฝึกการสังเกต ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ณ จุดนี้จะมีปริศนาให้ได้สงสัย และต้องการหาคำตอบ โดยที่คำตอบของปริศนาเหล่านี้จะแทรกไว้ตลอดทั้งนิทรรศการ

และก็มาถึงโซนนิทรรศการว่าด้วยเรื่องการปรับตัว การเอาตัวรอด กว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เริ่มจากความแปรผันของหอยทากสวยงาม ความแปรผันของดอกโฮย่า การปรับตัวของพืชกินแมลง การปรับตัวจากน้ำสู่บก การมีวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างพืชกับสัตว์ การพรางตัว การเลียนแบบ และกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่

 

เรื่อยมาถึงโซนความรู้หลังยุคดาร์วิน อาทิ ดีเอ็นเอ การกลายพันธุ์ หลักฐานทางวิวัฒนาการ ไปจนถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปลายทางของการเกิดวิวัฒนาการ การพัฒนาสายพันธุ์ เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ในส่วนท้ายของนิทรรศการยังได้มีการนำเสนอเรื่องการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การใช้ประโยชน์จากสาหร่าย จุลินทรีย์ และสมุนไพรชนิดต่างๆ

 

 

นี่เป็นเพียงบางส่วนของงานนิทรรศการเท่านั้น หากต้องการสัมผัสบรรยากาศ และเห็นตัวอย่างที่นำมาแสดงจริง สามารถเข้าชมได้ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปี 2552