RocketTheme Joomla Templates
ครั้งแรกของเอเชีย!!! ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “หอยและหมึกโลก” PDF พิมพ์ อีเมล

เป็นที่น่ายินดียิ่ง เมื่อสมาคมหอยนานาชาติ (Unitas Malacologica : UM) คัดเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม "2010 World Congress of Malacology"  ในปี 2553 นี้ นับเป็นการจัดงานครั้งแรกของทวีปเอเชีย จากเดิมที่มักจัดในประเทศแถบยุโรปเท่านั้น นอกจากนี้ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสมาคมหอยนานาชาติ (President of UNITAS MALACOLOGIA) เนื่องด้วยผลงานวิจัยด้านหอยทากที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งถือเป็นเกียรติต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างมาก โดยงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2553 ที่โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมหอยนานาชาติ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) 

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหาศ.ดร.สมศักดิ์  กล่าวในฐานะประธานสมาคมหอยนานาชาติว่า งานประชุม "2010 World Congress of Malacology" เป็นเวทีการรวมตัวของนักวิชาการด้านสังขวิทยาชั้นนำของโลกไม่ต่ำกว่า 500 คน จากนานาประเทศ มีการประชุมถึง 10 หัวข้องานวิจัยใหญ่ๆ เพื่อร่วมหาแนวทางศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหอยและหมึกของโลกในทุกแง่มุม ตั้งแต่งานวิจัยองค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงจนถึงการอนุรักษ์  อีกทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีการศึกษาวิจัยระดับสูงร่วมกันภายใต้การดูแลของนักวิชาการชั้นนำของโลก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหมึกและหอยในประเทศไทย  โดยความร่วมมือกับของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ภูเก็ต ,ศูนย์ป่าชายเลน จ.พังงา ที่สำคัญยังมีการจัดทัศนศึกษาให้นักวิชาการจากทั่วโลกได้ลงสำรวจพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยืนยันให้เห็นถึงความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางชีวภาพของไทยด้วย รวมถึง "การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย   แต่ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการไทยจะมีโอกาสได้พบและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการระดับโลก ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองต่อยอดงานวิจัยได้มาก" ศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2552 นี้ จะได้รับส่วนลดพิเศษ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.wcm2010.com หรือ โทร 02-218-5273


///////////////////////////////////////////


ข้อมูลจาก  ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย
สวทช.