RocketTheme Joomla Templates
“แม่น้ำแห่งชีวิต” รวมเล่มงานวิจัยลุ่มน้ำโขงที่ไม่ควรพลาด PDF พิมพ์ อีเมล

แม่น้ำโขง"น้ำโขง คือ สายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในอุษาคเนย์มาเนิ่นนานนับพันปี จากต้นกำเนิดในทิเบต น้ำโขงไหลสู่มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีน ผ่านพม่า ลาว สยาม เขมร จนลงสู่ทะเลทางเวียดนามใต้ น้ำโขงเป็นบ้านของปลา 1,700 ชนิด ไกหรือสาหร่ายน้ำจืด กุ้ง หอย ปู และสัตว์น้ำอีกมากมายที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ ให้ผู้คนหลายร้อยล้านในลุ่มน้ำโขง อารยธรรมหลากหลายพัฒนาเติบใหญ่ขึ้น ภายใต้การโอบอุ้มของสายน้ำแห่งชีวิต"

 จากโครงการวิจัยชุดลุ่มน้ำโขงโดยคณะวิจัยของ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สู่การรวมเล่มเป็นหนังสือเรื่อง "แม่น้ำแห่งชีวิต" ที่จะสะท้อนถึงวิถีความเป็นไปของแม่น้ำโขง แม่น้ำนานาชาติสายหลักที่มีความสำคัญยิ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ เมื่อสายน้ำนี้ต้องเผชิญกับมรสุมการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ การสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ การระเบิดแก่งหินเพื่อเปิดช่องทางเดินเรือ และการพัฒนาระบบพาณิชย์นาวีบนลำน้ำโขง ไม่ได้นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความเสียหายทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของจำนวนประชากรสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ยังทำร้ายลึกไปถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


             เมื่อสัตว์น้ำหาย ชาวประมงพื้นบ้านก็ขาดรายได้จากแม่น้ำ ชาวบ้านจำต้องหันหน้าเข้าแผ่นดิน เปลี่ยนมาทำการเพาะปลูก ส่งผลถึงองค์ความรู้ท้องถิ่นในการหาปลาที่ไม่ถูกสืบสานและถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน แล้วจึงเสื่อมหายไปในที่สุด 

               มาร่วมกันติดตามทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในระบบนิเวศต่างๆ เพื่อศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง และวิถีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนใน "แม่น้ำแห่งชีวิต" แล้วคุณจะรู้ว่าสังคมไทยและผู้คนในลุ่มน้ำโขงควรหันมาทบทวนตรวจสอบทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ำโขง บนพื้นฐานของความเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน

  หนังสือ แม่น้ำแห่งชีวิต

หนังสือ "แม่น้ำแห่งชีวิต" ราคาเล่มละ 300 บาท (สมาชิก BRT Magazine  ตลอดชีพ ลด 10%)

สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการ BRT หรือทางเว็บไซต์ http://brt.biotec.or.th/