RocketTheme Joomla Templates
ฉลองครบ 200 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน PDF พิมพ์ อีเมล

ชาร์ลส์ ดาร์วินในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ จะตรงกับวันครบรอบ 200 ปีเกิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน นักชีววิทยาชาวอังกฤษผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการ The Origin of Species เมื่อ 150 ปีมาแล้ว และเป็นผู้ที่ทำให้โลกได้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตจากกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ เหล่านักธรรมชาติวิทยา และคนในแวดวงวิทยาศาสตร์ โครงการ BRT จึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมต่างๆ ด้านวิวัฒนาการขึ้น ดังนี้

โครงการ BRT ร่วมกับสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จัดนิทรรศการ "เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ"  ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2552 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในพัฒนาการแห่งวิวัฒนาการโลก โดยภายในนิทรรศการจะประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นชุดความรู้จากงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่สนับสนุนโดยโครงการ BRT มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงานแถลงข่าวนิทรรศการ "เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ"  ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ ถ.โยธี ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. โดยมี ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานจะมีการพูดถึงไฮไลท์ของชุดความรู้ที่จะถูกนำไปจัดในนิทรรศการเปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ อาทิ พฤกษาฆาตกรรม...โลกมหัศจรรย์ของพืชกินแมลง ซึ่งจะเป็นการจัดแสดงตัวอย่างพืชกินแมลง  อย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิง กาบหอยแครง สาหร่ายข้าวเหนียว เป็นต้น และหอยทากน้ำจืด...อัญมณีอันล้ำค่าแห่งป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการ และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้ นิทรรศการเปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ จะเปิดให้ผู้สนใจเขาร่วมชมงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1483-4 ,1489 และเว็บไซต์
www.nstda.or.th/ssh

ไม่หมดเพียงเท่านั้น สำหรับการเฉลิมฉลองครบ 200 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน โครงการ BRT ยังได้เปิดบทความพิเศษ "ชาร์ลส์ ดาร์วิน : ชีวิตที่อุทิศให้กับทฤษฎีวิวัฒนาการ" มี 4 ตอนจบ โดยจะเริ่มตอนแรกใน BRT Magazine ฉบับที่ 25 นี้ สมาชิก BRT Magazine รออ่านได้เร็วๆ นี้ค่ะ และหากท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ http://www.brtannualmeeting.com/magazine/index.asp

 

BRT Magazine ฉบับที่ 25

  อ่านตัวอย่างบทความพิเศษ "ชาร์ลส์ ดาร์วิน : ชีวิตที่อุทิศให้กับทฤษฎีวิวัฒนาการ" (ตอนที่ 1)