RocketTheme Joomla Templates
ม.วลัยลักษณ์ฝากข่าว งานนิทรรศการและการอบรมวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปีดาร์วิน โดยร่วมกับสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานนิทรรศการและการอบรมวิชาการ "200 ปี ดาร์วินกับวิวัฒนาการ" ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ นี้

ภายในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการประวัติและผลงานของชาร์ลส์ ดาร์วิน ประวัติการเกิดโลก การกำเนิดสิ่งมีชีวิต นิทรรศการไดโนเสาร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเสวนาอภิปราย เรื่อง "ดาร์วินได้ให้อะไรกับเรา" พร้อมกันนี้ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง "ดาร์วินกับวิวัฒนาการ" นอกจากนี้ยังมีการอบรม เรื่อง "ดาร์วินกับวิวัฒนาการ" โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และการฉายภาพยนตร์ชีวประวัติและสารคดีเรื่องวิวัฒนาการ ทั้งนี้ นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. และการอบรมจะจัดระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ นี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 075-672602, 075-726016, 08-1891-3525