ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤศจิกายน63-มิถุนายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยธนาคารพืช  10
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน ธันวาคม63-เมษายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-กันยายน63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม63
ช่วงที่ 2   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน64 เปิดรับสมัครเดือน มกราคม.-มีนาคม64 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน มีนาคม64

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤศจิกายน63-มิถุนายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม63

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤศจิกายน63-มิถุนายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ  0
2.  ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  0
3.  ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท  4
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤศจิกายน63-มิถุนายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม63

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ อัตราที่รับ
1.  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  1
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1   สำหรับการฝึกงานเดือน พฤศจิกายน63-มิถุนายน64 เปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม63 พิจารณาและประกาศผลผ่านทางอีเมล์ภายในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม63

คลิ๊ก เพื่อดูผลการสมัครฝึกงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
 NSTDA, MTEC, NECTEC หรือ NANOTEC โทร 02-5647000 ต่อ 71128 (คุณกาญจนา : internship@nstda.or.th) 
 BIOTEC โทร 02-5646700 ต่อ 3421 (คุณพิชญ์กัญญา : phitchakanya.nit@biotec.or.th)