RocketTheme Joomla Templates
กำหนดการแข่งขัน PDF พิมพ์ อีเมล

1. ส่งใบสมัคร มาที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   กรุณาระบุชื่อผลงาน และชื่อทีมให้ชัดเจน (หากท่านส่งใบสมัครมาแล้ว กรุณาโทรศัพท์ยืนยันการสมัครมายังฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT โทร. 0-2644-8150-4 ต่อ 557)

2. การคัดเลือกรอบแรก จากการสัมภาษณ์แนวคิดการจัดทำ  โดยโครงการ BRT สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อคัดเลือกชิ้นงานที่น่าสนใจ

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์ และเชิญท่านมานำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ

4. การคัดเลือกรอบสอง นำเสนอแนวคิดในรูปแบบพาวเวอร์พ้อยท์ พร้อมนำเสนองบประมาณการจัดทำ (ไม่จำกัดงบประมาณ)

5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง จะได้รับงบประมาณการจัดทำ  ซึ่งจะพิจารณางบประมาณการจัดทำ ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

6. คณะกรรมการฯ ไปตรวจเยี่ยมผลงานของท่าน เพื่อให้คำแนะนำครั้งสุดท้าย  สำหรับการปรับปรุงแก้ไขก่อนการตัดสินรอบสุดท้าย

7. การตัดสินรอบสุดท้าย ผลงานทั้งหมดจะถูกนำมาแสดง และตัดสินผลงานชนะเลิศในการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2553

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร