RocketTheme Joomla Templates
PDFPrintE-mail


แม่น้ำแห่งชีวิต
ดูภาพขยาย


แม่น้ำแห่งชีวิต

ราคา: ฿300.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ และคณะ
ISBN: 978-974-672-369-5
พิมพ์ครั้งที่ 1: มกราคม 2552
จำนวนพิมพ์: 1,000 เล่ม
จำนวนหน้า: 396 หน้า ขาวดำ

จากโครงการวิจัยชุดลุ่มน้ำโขงโดยคณะวิจัยของ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สู่การรวมเล่มเป็นหนังสือเรื่อง "แม่น้ำแห่งชีวิต" ที่จะสะท้อนถึงวิถีความเป็นไปของแม่น้ำโขง แม่น้ำนานาชาติสายหลักที่มีความสำคัญยิ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ เมื่อสายน้ำนี้ต้องเผชิญกับมรสุมการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ การสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ การระเบิดแก่งหินเพื่อเปิดช่องทางเดินเรือ และการพัฒนาระบบพาณิชย์นาวีบนลำน้ำโขง ไม่ได้นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความเสียหายทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของจำนวนประชากรสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ยังทำร้ายลึกไปถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาร่วมกันติดตามทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในระบบนิเวศต่างๆ เพื่อศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง และวิถีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนใน "แม่น้ำแห่งชีวิต" แล้วคุณจะรู้ว่าสังคมไทยและผู้คนในลุ่มน้ำโขงควรหันมาทบทวนตรวจสอบทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ำโขง บนพื้นฐานของความเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน


สุดยอดช๊อดเด็ด
VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

หมวดหมู่หนังสือ


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด

สินค้าแนะนำ

วิจัยกิ้งกือ...เรื่องไม่ยาก
วิจัยกิ้งกือ...เรื่องไม่ยาก
฿150.00
฿120.00
ท่านประหยัดได้: ฿30.00

ลมหายใจหมู่เกาะทะเลใต้
ลมหายใจหมู่เกาะทะเลใต้
฿300.00

พรรณไม้ดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกล้สูญพันธ์ในประเทศไทย
พรรณไม้ดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกล้สูญพันธ์ในประเทศไทย
฿250.00

ธรรมชาติกับวัฒนธรรม และสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
ธรรมชาติกับวัฒนธรรม และสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
฿130.00
฿50.00
ท่านประหยัดได้: ฿80.00

Introduction to the Microsnails of Thailand
Introduction to the Microsnails of Thailand
฿250.00

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

เรามี 127 บุคคลทั่วไป ออนไลน์